Menu

6/22/2014

Τεχνική Ανάλυση Forex για GBPUSD την 23 Ιουνίου 2014

Η τεχνική ανάλυση forex της  ισοτιμίας GBPUSD για την  Δευτέρα 23 Ιουνίου παρουσιάζει την παρακάτω τεχνική εικόνα :

Μηνιαίο Διάγραμμα


Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση forex για το μηνιαίο διάγραμμα η ισοτιμία GBPUSD  παραμένει εντός  του τριγωνικού σχηματισμού, και μάλιστα απέχει ελάχιστα από την ανοδική του διάσπαση. Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.6295 – 1.6540 . Όσο η τιμή παραμένει πάνω από την ουδέτερη ζώνη, οι ανοδικοί μας στόχοι θα είναι : 1.7180, 1.7500, 1.7950 . Αν η ισοτιμία υποχωρήσει και κινηθεί κάτω από την ουδέτερη ζώνη, οι πτωτικοί μας στόχοι θα είναι : 1.5940, 1.5750, 1.5250, 1.4800 .

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Μελετώντας την τεχνική ανάλυση forex και αυτού του διαγράμματος παρατηρούμε πως η τεχνική εικόνα παραμένει η ίδια, με την τιμή να συνεχίζει να κινείται εντός του πάνω καναλιού του ανοδικού Andews Pitchfork και πάνω από τους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200). Η ουδέτερη ζώνη είναι η περιοχή : 1.6750 – 1.6850 . Με την τιμή πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα ισχύουν οι ανοδικοί στόχοι : 1.7250, 1.7350, 1.7600, 1.7800 . Στην περίπτωση που η τιμή υποχωρήσει εντός της ουδέτερης ζώνης και κινηθεί τελικά κάτω από αυτή, πρέπει να ορίσουμε ως πτωτικούς στόχους τις περιοχές : 1.6550, 1.6500, 1.6350, 1.6250 .

Τεχνική Ανάλυση Forex για EURUSD την 23 Ιουνίου 2014

Η τεχνική ανάλυση forex της  ισοτιμίας EURUSD για την εβδομάδα που ξεκινά από την Δευτέρα 23 Ιουνίου παρουσιάζει την παρακάτω τεχνική εικόνα :

Στο μηνιαίο διάγραμμα η διαγραμματική εικόνα παραμένει η ίδια αφού η τιμή συνεχίζει να βρίσκει στήριξη στην ανοδική γραμμή τάσης και στον ΕΜΑ(50). Καμία σημαντική αλλαγή δεν παρατηρείται και στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, με την τιμή να έχει καταφέρει να κλείσει την Παρασκευή 20 Ιουνίου πάνω από τον ΕΜΑ(50).

Ημερήσιο Διάγραμμα


Από την προηγούμενη τεχνική ανάλυση forex για την ισοτιμία EURUSD είχαμε διατυπώσει την προσωπική μας στρατηγική forex trading η οποία ήταν να κτίσουμε θέσεις πώλησης από την περιοχή 1.3550 – 1.3610 .

Εκπαίδευση Forex στο Andrew's Pitchfork και τον τρόπο χρήσης του

Στην εκπαίδευση forex, κάποιοι δείκτες - εργαλεία θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί και χρήσιμοι διότι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους traders. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και το Andrew’s Pitchfork. Σε αυτό το άρθρο της εκπαίδευσης forex θα μας απασχολήσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε trader και πως θα τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ενασχόληση με την αγορά.

Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως το Andrew’s Pitchfork είναι ένας τεχνικός δείκτης - εργαλείο που χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν κανάλια τάσης και να αναγνωρισθούν πιθανές περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες για trade.
Το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν γνωστό αρχικά ως median lines, αλλά αργότερα έγινε γνωστό σαν Andrew’s Pitchfork καθώς αναπτύχθηκε από τον Dr Alan Andrews.

Όταν σχεδιάζουμε median lines πρέπει να χρησιμοποιούμε σημαντικά σημεία του διαγράμματος . Αυτά τα σημεία ονομάζονται pivot points , αλλά δεν είναι τα ίδια σημεία που υπολογίζουμε για να γίνουν προβλέψεις της συμπεριφοράς της τιμής.
Τα σημεία pivot είναι τα ακραία σημεία στα οποία η τιμή αλλάζει , γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης αναφέρονται σαν reaction highs/lows ή swing highs/lows. Θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει τα σημεία αυτά χρησιμοποιώντας τον Fractal indicator με παράμετρο 7.
Το να ζωγραφίσει κάποιος trader ένα Andrew’s Pitchfork απαιτούνται 3 παράλληλες γραμμές τάσης.

Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ασχοληθούμε με το Andrew’s Pitchfork ας αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες της εκπαίδευσης forex που θα μας βοηθήσουν στην συνέχεια ώστε να κατανοήσουμε ευκολότερα όσα έχουν σχέση με το Andrew’s Pitchfork.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως σύμφωνα με την εκπαίδευση forex, μία γραμμή τάσης σχεδιάζεται πάνω από την τιμή , ενώνοντας τα swing highs σε μία πτωτική τάση ή κάτω από την τιμή ενώνοντας τα swing lows σε μία ανοδική τάση. Μπορεί επίσης να σχεδιαστεί πάνω ή κάτω από μία πλάγια αγορά (τάση).
Οι Trendlines χρησιμοποιούνται κυρίως για να εκπροσωπήσουν , να υποδείξουν την κύρια κατεύθυνση της τιμής, είτε για να αναγνωρίσουν περιοχές στήριξης και αντίστασης.
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 pivot σημεία που όταν ενωθούν θα σχηματίσουν μία γραμμή τάσης.

Είναι επίσης σκόπιμο να πούμε πως όσον αφορά τις στηρίξεις, είναι εκείνα τα επίπεδα στα οποία η τιμή είναι αδύναμη να υποχωρήσει περισσότερο. Πράγματι καθώς η τιμή υποχωρεί , αυξάνεται η ζήτηση από τους αγοραστές διότι το υποκείμενο είναι φθηνότερο.
Επίσης η προσφορά από τους πωλητές μειώνεται διότι δεν είναι πολλοί οι πωλητές εκείνοι που επιθυμούν να πουλήσουν σε χαμηλές τιμές.
Με λίγα λόγια είναι το επίπεδο εκείνο στο οποίο η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά εμποδίζοντας τη τιμή να υποχωρήσει περισσότερο. Το επίπεδο λοιπόν αυτό, είναι επίπεδο στήριξης και συχνά αποκαλείται και σαν «πάτος». Για τις αντιστάσεις ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.

Τις στηρίξεις και τις αντιστάσεις δεν πρέπει ποτέ να τις αντιμετωπίζουμε σαν συγκεκριμένα επίπεδα. Πρέπει πάντα να τις θεωρούμε σαν περιοχές . Οι trades λαμβάνουν υπ’όψιν τους αυτές τις περιοχές διότι τους δίνουν την δυνατότητα να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις.  Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας όλες τις παραπάνω έννοιες όπως αναφέρονται στην εκπαίδευση forex θα είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε την λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του Andrew’s Pitchfork.

Μετά λοιπόν από όλα τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε για το Andrew’s Pitchfork τα εξής :

Το Andrew’s Pitchfork είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης forex, το οποίο σχεδιάζει ένα κανάλι για να αποτυπώσει το εύρος ανάμεσα στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης , μέσα στα οποία κινείται η τιμή και η οποία είναι πολύ πιθανόν πως θα συνεχίσει να κινείται.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο μόνο σε τασικές αγορές –κινήσεις. Το Andrew’s Pitchfork αποτελείται-συνθέτεται από 3 γραμμές τάσης. Η μία από αυτές είναι η Median Line (ML) ,η οποία βρίσκεται στο κέντρο , και δύο (2) εξωτερικές γραμμές τάσης , η Upper Median Line (UML) και η Lower Median Line (LML) , οι οποίες λειτουργούν σαν επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Η χρήση της ML βασίζεται στην παραδοχή πως η τιμή τείνει να κινείται πέριξ της ML περίπου 80% .
Τα κανάλι που δημιουργείται από την ML θα αποτυπώσει την τάση ώσπου η τιμή να ξεφύγει από το κανάλι, λόγω μιας κύριας και μεγάλης αλλαγής στην κατεύθυνση της αγοράς, και τελικά θα διαμορφωθεί μια καινούργια τάση.

Παρατηρώντας ένα Andrew’s Pitchfork, βλέπουμε πως η τιμή έχει την διάθεση να κινείται πίσω προς την ML καθώς συνεχίζει την διαδρομή της εντός των καναλιών.
Σε μία ανοδική αγορά η τιμή δεν διασπά ανοδικά την UML, αλλά δεν διασπά και καθοδικά την LML, και όλα αυτά μέχρι να γίνει τελικά μία διάσπαση και να αρχίσει να διαμορφώνεται μία νέα τάση. Μόλις μια νέα τάση διαμορφωθεί ένα νέο Andrew’s Pitchfork μπορεί να σχηματισθεί.

Εκπαίδευση forex για τον rsi και τους τρόπους χρήσης του δείκτη

Η εκπαίδευση forex αναγνωρίζει ως ένα από τους πιο σημαντικούς και απαραίτητους δείκτες τον Relative Strength Index - Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI), ο οποίος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον διάσημο τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder στη δεκαετία του 1970.

Με την εκπαίδευση forex μπορούμε να καταλάβουμε πως ο RSI αναλύει την πρόσφατη απόδοση ενός προϊόντος σε σχέση με το ιστορικό της τιμής του. Μπορούμε με άλλα λόγια να πούμε πως είναι ένας δυναμικός ταλαντωτής ορμής που μετρά τη δύναμη και την ταχύτητα της κίνησης των τιμών. Δεν πρέπει να συγχέεται με την σχετική δύναμη, η οποία συγκρίνει την απόδοση της τιμής ενός προϊόντος με εκείνη του συνολικού μέσου όρου της αγοράς. Ο δείκτης RSI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καθορίσει υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα, επίσης μπορεί να αναγνωρίσει επίπεδα στήριξης και αντίστασης, καθώς και σήματα forex για είσοδο και έξοδο. Φυσικά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τη γενική τάση.

Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex o δείκτης RSI εμφανίζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 100, με επίπεδα που σημειώνονται στα 70 και 30, και μια ενδιάμεση γραμμή στο επίπεδο 50. Η βασική παράμετρος του δείκτη που συνιστάται είναι εκείνη των 14 περιόδων, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την ευαισθησία του δείκτη, όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται και από την μεταβλητότητα ενός προϊόντος.

Για τον υπολογισμό του RSI χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος : 
                  100
    RSI = 100 ---------
                 1 + RS
   όπου RS = Μέση Κέρδος / Μέση απώλεια.

6/21/2014

Εκπαίδευση forex για macd και πως τον χρησιμοποιούμε

Η εκπαίδευση forex είναι ένα από τα πιο σημαντικά όπλα που διαθέτει κάθε trader στην προσπάθεια του να καταγράψει κέρδη από την αγορά του forex. Πιστεύοντας πάντα στην ανάγκη για εκπαίδευση forex θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά έναν από τους πιο γνωστούς και ευρύτατα διαδεδομένους δείκτες .

Ο δείκτης MACD δεν είναι μόνο γνωστός και απλά χρησιμοποιείται ευρύτατα.
Είναι κυρίως απλός και αποτελεσματικός.

Προσπαθώντας να περιγράψουμε τον δείκτη θα λέγαμε πως χρησιμοποιεί δυο κινητούς μέσους όρους οι οποίοι ακολουθούν την τάση και τους μετατρέπει σε ένα δυναμικό ταλαντωτή αφού αφαιρεί το μεγαλύτερο κινητό μέσο όρο από το μικρότερο κινητό μέσο όρο.
Ο δείκτης MACD κινείται πάνω και κάτω από την γραμμή του μηδέν. Οι βασικές τιμές των παραμέτρων του δείκτη είναι : 12 , 26 , 9 . 

Η γραμμή του macd προκύπτει αφαιρώντας από τον 12 περιόδων εκθετικό μέσο όρο, τον 26 περιόδων εκθετικό μέσο όρο.  Ο 9 περιόδων εκθετικός μέσος όρος της γραμμής του macd λειτουργεί σαν γραμμή σήματος.  Το ιστόγραμμα του δείκτη αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στο macd και στον 9 περιόδων εκθετικό μέσο όρο του, δηλαδή την γραμμή σήματος.
Το ιστόγραμμα είναι θετικό όταν η γραμμή του macd είναι πάνω από τη γραμμή σήματος και αρνητικό όταν η γραμμή του macd είναι κάτω από τη γραμμή σήματος.

Η εκπαίδευση forex μας εξηγεί πως ο δείκτης macd έχει σχέση με την σύγκλιση και την απόκλιση των δυο κινητών μέσων όρων. Ο δείκτης βρίσκεται σε κατάσταση σύγκλισης όταν οι κινητοί μέσοι όροι κινούνται προσεγγίζοντας ο ένας τον άλλο. Αντίθετα, ο δείκτης βρίσκεται σε κατάσταση απόκλισης όταν οι κινητοί μέσοι όροι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο.

Από την ανωτέρω περιγραφή μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο δείκτης δεν έχει ανώτερα και κατώτερα όρια, που σημαίνει πως δεν μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα.

6/16/2014

Τεχνική Ανάλυση Forex για GBPUSD την 16 Ιουνίου 2014

Για την εβδομάδα που ξεκινά και μελετώντας την Τεχνική Ανάλυση Forex για την ισοτιμία GBPUSD διαπιστώνουμε πως η τεχνική εικόνα της συγκεκριμένης ισοτιμίας είναι η παρακάτω :

Μηνιαίο Διάγραμμα


Στην τεχνική ανάλυση forex του διαγράμματος παρατηρούμε την ισοτιμία να συνεχίζει να κινείται εντός του τριγωνικού σχηματισμού, και συγκεκριμένα στο πάνω μέρος, δίνοντας την εντύπωση πως θα γίνει προσπάθεια για την διάσπαση του. Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.6270 - 1.6510 . Για όσο χρόνο η τιμή θα κινείται πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα ισχύουν οι ανοδικοί στόχοι : 1.7180, 1.7500, 1.7950 . Εάν η τιμή υποχωρήσει εντός της ουδέτερης ζώνης και στην συνέχεια την διασπάσει πτωτικά θα πρέπει να διεκδικήσουμε τους επόμενους πτωτικούς στόχους : 1.5940, 1.5750, 1.5250, 1.4800 .

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Η τιμή συνεχίζει να κινείται εντός του πάνω καναλιού του ανοδικού Andrews Pitchfork. Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.6730 – 1.6830 . Για όσο χρόνο η τιμή παραμένει πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα ισχύουν οι ανοδικοί στόχοι : 1.7250, 1.7350, 1.7600, 1.7800 . Αντίθετα , εάν η τιμή υποχωρήσει και κινηθεί κάτω από την ουδέτερη ζώνη θα μας οδηγήσει στους πτωτικούς στόχους : 1.6550, 1.6500, 1.6350, 1.6250 .

Τεχνική Ανάλυση Forex για EURUSD την 16 Ιουνίου 2014

Η προηγούμενη τεχνική ανάλυση forex για το EURUSD ήταν επιτυχημένη όπως επίσης και η προσωπική μας στρατηγική forex trading με τους στόχους στο τετράωρο διάγραμμα να εκπληρώνονται όλοι, ενώ στο ημερήσιο διάγραμμα επιτύχαμε δυο από τους στόχους μας, και στο εβδομαδιαίο τον πρώτο από τους στόχους.
Για την εβδομάδα που ξεκινά και μελετώντας την τεχνική ανάλυση forex για το EURUSD διαπιστώνουμε πως η τεχνική εικόνα της συγκεκριμένης ισοτιμίας είναι η παρακάτω :

Μηνιαίο Διάγραμμα


Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση forex η ισοτιμία κινείται πάνω από τους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200) και συγκεκριμένα ο ΕΜΑ(50) λειτουργεί ως στήριξη. Η ανοδική γραμμή τάσης δεν έχει διασπαστεί και προβάλει σαν αντίσταση στην πτώση. Η ουδέτερη ζώνη είναι η περιοχή : 1.3530 – 1.3730 . Η κίνηση της ισοτιμίας πάνω από την ουδέτερη ζώνη φέρνει στο προσκήνιο τους ανοδικούς στόχους : 1.4000, 1.4300 . Στην περίπτωση που προκύψει μια κίνηση κάτω από την ουδέτερη ζώνη θα έχουμε ως στόχους τις ακόλουθες περιοχές τιμών : 1.3300, 1.2950, 1.2650, 1.2250, 1.2050 .

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.3660 – 1.3745 . Για όσο χρόνο η τιμή θα παραμένει κάτω από την ουδέτερη ζώνη θα είναι σε ισχύ οι πτωτικοί στόχοι :1.3370, 1.3250, 1.3200,1.3100 . Στην περίπτωση που η τιμή κινηθεί πάνω από την ουδέτερη ζώνη πρέπει να καθορίσουμε τους ανοδικούς στόχους στα επίπεδα : 1.3900, 1.3970, 1.4100, 1.4200, 1.4300 .

6/09/2014

Τεχνική Ανάλυση Forex για GBPUSD την 9 Ιουνίου 2014

Εφαρμόζοντας τους κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης Forex στα διαγράμματα της ισοτιμίας GBPUSD παρατηρούμε τα εξής :

Μηνιαίο Διάγραμμα


Η Τεχνική Ανάλυση Forex εμφανίζει την τιμή να βρίσκει στήριξη από τον ΕΜΑ(200) και να κινείται στο πάνω μέρος του τριγωνικού σχηματισμού, προσπαθώντας να τον διασπάσει ανοδικά.  Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.6270 - 1.6510 .  Για όσο χρόνο η τιμή θα κινείται πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα ισχύουν οι ανοδικοί στόχοι : 1.7000, 1.7180, 1.7500, 1.7950 .  Εάν η τιμή υποχωρήσει εντός της ουδέτερης ζώνης και στην συνέχεια την διασπάσει πτωτικά θα πρέπει να διεκδικήσουμε τους επόμενους πτωτικούς στόχους : 1.5940, 1.5750, 1.5250, 1.4800 .

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Τεχνική ανάλυση forex - σήματα forex - στρατηγική forex trading
Παρατηρούμε στη Τεχνική Ανάλυση Forex του εβδομαδιαίου διαγράμματος πως η τιμή κατάφερε να παραμείνει πάνω από την μεσαία γραμμή του ανοδικού Andrews Pitchfork. Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.6730 – 1.6830 . Η ανοδική διάσπαση της ουδέτερης ζώνης μπορεί να μας οδηγήσει στους στόχους : 1.6900, 1.7000, 1.7250, 1.7350, 1.7600, 1.7800 .  Αντίθετα , εάν η τιμή προχωρήσει σε κίνηση κάτω από την ουδέτερη ζώνη θα μας οδηγήσει στους πτωτικούς στόχους : 1.6550, 1.6500, 1.6350, 1.6250 .
6/08/2014

Τεχνική Ανάλυση Forex για EURUSD την 9 Ιουνίου 2014

Μελετώντας την Τεχνική Ανάλυση Forex για το EURUSD και παρατηρώντας τα διαγράμματα διαπιστώνουμε πως και μετά τις ανακοινώσεις από την ΕΚΤ δεν προέκυψαν σημαντικές αλλαγές στην τεχνική εικόνα. Αναλυτικά η διαγραμματική εικόνα της ισοτιμίας EURUSD είναι η παρακάτω :

Μηνιαίο Διάγραμμα


Σύμφωνα με την Τεχνική Ανάλυση Forex η ισοτιμία κινείται πάνω από τους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200) και συγκεκριμένα ο ΕΜΑ(50) λειτουργεί ως στήριξη. Η ουδέτερη ζώνη είναι η περιοχή : 1.3530 – 1.3730 . Η κίνηση της ισοτιμίας πάνω από την ουδέτερη ζώνη φέρνει στο προσκήνιο τους ανοδικούς στόχους : 1.4000, 1.4300 . Στην περίπτωση που προκύψει μια κίνηση κάτω από την ουδέτερη ζώνη θα έχουμε ως στόχους τις ακόλουθες περιοχές τιμών : 1.3300, 1.2950, 1.2650, 1.2250, 1.2050 .

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Εφαρμόζοντας την Τεχνική Ανάλυση Forex παρατηρούμαι πως οι ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200) διατηρούν το ανοδικό cross και ιδιαιτέρως ο ΕΜΑ(50) προσφέρει στήριξη στην τιμή, η οποία κινείται πάνω από την ανοδική γραμμή τάσης. Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή :  1.3695, 1.3770 .   Για όσο χρόνο η τιμή θα παραμένει κάτω από την ουδέτερη ζώνη θα είναι σε ισχύ οι πτωτικοί στόχοι : 1.3480, 1.3400, 1.3250, 1.3100 .  Στην περίπτωση που η τιμή κινηθεί πάνω από την ουδέτερη ζώνη πρέπει να καθορίσουμε τους ανοδικούς στόχους στα επίπεδα : 1.3900, 1.3970, 1.4100, 1.4200, 1.4300 .
6/02/2014

Τεχνική Ανάλυση Forex για EURUSD στίς 2 Ιουνίου 2014

Μηνιαίο Διάγραμμα


Στην τεχνική ανάλυση forex για το EURUSD παρατηρούμε την τιμή να κινείται πάνω από τον ΕΜΑ(50) και τον ΕΜΑ(200) και να βρίσκει στήριξη στην ανοδική γραμμή τάσης. Σύμφωνα με την ανάλυση μας στο μηνιαίο διάγραμμα υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη στην περιοχή : 1.3495 – 1.3682 Εφόσον η τιμή κινηθεί πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα έχουμε σε εξέλιξη το ανοδικό σενάριο το οποίο μας καθορίζει ως ανοδικούς στόχους τις περιοχές : 1.4000 , 1.4300 , 1.4650 . Στην αντίθετη περίπτωση που η ισοτιμία EURUSD κινηθεί κάτω από την ουδέτερη ζώνη, τότε έρχεται στο προσκήνιο το πτωτικό σενάριο με τους παρακάτω στόχους: 1.3250 , 1.2900 , 1.2600 , 1.2250 

 Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Στην τεχνική ανάλυση forex για την ισοτιμία EURUSD στο εβδομαδιαίο διάγραμμα παρατηρούμαι το ανοδικό cross ανάμεσα στους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200) , ενώ την ίδια στιγμή παρατηρούμαι την τιμή να κινείται πάνω από τους δυο ΕΜΑ βρίσκοντας στήριξη στον ΕΜΑ(50). Η ουδέτερη ζώνη του εβδομαδιαίου διαγράμματος είναι η περιοχή : 1.3715 – 1.3800 Για όσο διάστημα η τιμή θα κινείται κάτω από την ουδέτερη ζώνη , οι πτωτικοί μας στόχοι θα είναι : 1.3525 , 1.3450 , 1.3300 , 1.3200 Στην αντίθετη περίπτωση που η ισοτιμία EURUSD επιστρέψει εντός της ουδέτερης ζώνης και την διασπάσει ανοδικά , πρέπει να καθορίσουμε τους παρακάτω ανοδικούς στόχους : 1.3950 , 1.4050 , 1.4200

Τεχνική Ανάλυση Forex για GBPUSD στίς 2 Ιουνίου 2014

Μηνιαίο Διάγραμμα

Στην τεχνική ανάλυση forex για την ισοτιμία GBPUSD παρατηρούμε το πτωτικό cross ανάμεσα στους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200) και την τιμή να βρίσκεται πάνω από την περιοχή των δυο ΕΜΑ.  Σύμφωνα με την ανάλυση μας στο μηνιαίο διάγραμμα υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη στην περιοχή : 1.6160 – 1.6410
Εφόσον η τιμή κινηθεί πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα έχουμε σε εξέλιξη το ανοδικό σενάριο το οποίο μας καθορίζει ως ανοδικούς στόχους τις περιοχές : 1.7050 , 1.7440 , 1.7820 , 1.8300 , 1.8540 .
Στην αντίθετη περίπτωση που η ισοτιμία GBPUSD κινηθεί κάτω από την ουδέτερη ζώνη, τότε έρχεται στο προσκήνιο το πτωτικό σενάριο με τους παρακάτω στόχους: 1.5800 , 1.5400 , 1.5050 , 1.4800

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα

Στην τεχνική ανάλυση forex για την ισοτιμία GBPUSD στο εβδομαδιαίο διάγραμμα παρατηρούμαι την τιμή να κινείται πάνω από τους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200) οι οποίοι έχουν κάνει μεταξύ τους ανοδικό cross. Η ουδέτερη ζώνη του εβδομαδιαίου διαγράμματος είναι η περιοχή : 1.6740 – 1.6830
Για όσο διάστημα η τιμή θα κινείται κάτω από την ουδέτερη ζώνη , οι πτωτικοί μας στόχοι θα είναι : 1.6650 , 1.6570 , 1.6500 , 1.1.6350
Στην αντίθετη περίπτωση που η ισοτιμία GBPUSD επιστρέψει εντός της ουδέτερης ζώνης και την διασπάσει ανοδικά , πρέπει να καθορίσουμε τους παρακάτω ανοδικούς στόχους : 1.7000 , 1.7250 , 1.7600

Subscribe

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Αρχείο

search