Menu

6/22/2014

Εκπαίδευση forex για τον rsi και τους τρόπους χρήσης του δείκτη

Η εκπαίδευση forex αναγνωρίζει ως ένα από τους πιο σημαντικούς και απαραίτητους δείκτες τον Relative Strength Index - Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI), ο οποίος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον διάσημο τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder στη δεκαετία του 1970.

Με την εκπαίδευση forex μπορούμε να καταλάβουμε πως ο RSI αναλύει την πρόσφατη απόδοση ενός προϊόντος σε σχέση με το ιστορικό της τιμής του. Μπορούμε με άλλα λόγια να πούμε πως είναι ένας δυναμικός ταλαντωτής ορμής που μετρά τη δύναμη και την ταχύτητα της κίνησης των τιμών. Δεν πρέπει να συγχέεται με την σχετική δύναμη, η οποία συγκρίνει την απόδοση της τιμής ενός προϊόντος με εκείνη του συνολικού μέσου όρου της αγοράς. Ο δείκτης RSI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καθορίσει υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα, επίσης μπορεί να αναγνωρίσει επίπεδα στήριξης και αντίστασης, καθώς και σήματα forex για είσοδο και έξοδο. Φυσικά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τη γενική τάση.

Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex o δείκτης RSI εμφανίζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 100, με επίπεδα που σημειώνονται στα 70 και 30, και μια ενδιάμεση γραμμή στο επίπεδο 50. Η βασική παράμετρος του δείκτη που συνιστάται είναι εκείνη των 14 περιόδων, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την ευαισθησία του δείκτη, όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται και από την μεταβλητότητα ενός προϊόντος.

Για τον υπολογισμό του RSI χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος : 
                  100
    RSI = 100 ---------
                 1 + RS
   όπου RS = Μέση Κέρδος / Μέση απώλεια.


Ακολουθώντας την λογική του RSI πρέπει να θεωρήσουμε πως όταν η τιμή κινείται προς τα επάνω πολύ γρήγορα, σε κάποιο σημείο πρέπει να θεωρείται υπερτιμημένη. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η τιμή πέφτει πολύ γρήγορα, σε κάποιο σημείο πρέπει να θεωρείται υποτιμημένη. Αυτό σημαίνει πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί μια αντίδραση ή αντιστροφή.

Από την εκπαίδευση forex καταλαβαίνουμε πως η κλίση του RSI είναι ευθέως ανάλογη προς την ταχύτητα μεταβολής της τάσης. Η απόσταση που διανύθηκε από τον RSI είναι ανάλογη με το μέγεθος της κίνησης. Επομένως πρέπει να δεχτούμε πως ο σχηματισμός κορυφών και πυθμένων θα προκύψει όταν ο RSI φτάσει σε επίπεδο πάνω από 70 ή πέσει κάτω από 30.  Η περιοχή ανάμεσα στα επίπεδα 30 και 70 θεωρείται ουδέτερη, με το επίπεδο του 50 να θεωρείται ως σημείο χωρίς τάση.

Εκπαίδευση forex
Η απόκλιση μεταξύ του RSI και της δράσης των τιμών είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη ότι πλησιάζουμε στο σημείο καμπής της αγοράς. Αρνητική απόκλιση συμβαίνει όταν η τιμή κάνει μια νέα υψηλά, αλλά ο RSI κάνει ένα χαμηλότερο υψηλό, αποτυγχάνοντας έτσι να επιβεβαιώσει την δυναμική της τιμής. Θετική απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή κάνει ένα νέο χαμηλό αλλά RSI κάνει ένα υψηλότερο χαμηλό.


Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να εντοπίσουμε στο διάγραμμα του RSI αντί στο διάγραμμα των τιμών, διάφορους σχηματισμούς όπως τρίγωνα ή σχηματισμούς όπως κεφάλι με ώμους, κορυφές και πυθμένες, καθώς επίσης και περιοχές στήριξης ή αντίστασης. Η διαφυγή από αυτούς τους σχηματισμούς στο ημερήσιο γράφημα συχνά προηγούνται από το ξέσπασμα της τιμής κατά μία ή δύο ημέρες προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στον trader.

Εάν ο δείκτης RSI είναι κάτω του επιπέδου 50, σημαίνει γενικά ότι οι ζημίες είναι μεγαλύτερες από τα κέρδη. Όταν ο δείκτης είναι πάνω από το επίπεδο 50, σημαίνει γενικά ότι τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τις απώλειες.

Η εκπαίδευση forex μας βοηθάει να αντιληφθούμε πως ο δείκτης RSI συνήθως λειτουργεί καλύτερα σε πλάγιες αγορές. Σε μια πτωτική πορεία, ο RSI μπορεί να παρέχει αντίσταση στο επίπεδο 50, και σε μια ανοδική τάση ο RSI μπορεί να προσφέρει στήριξη στο επίπεδο 50.
Στον δείκτη RSI μπορούμε να κάνουμε τεχνική ανάλυση όπως και στο διάγραμμα των τιμών.

Επίσης δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως ο δείκτης βασίζεται στην κίνηση της τιμής, πράγμα που σημαίνει πως παρουσιάζει κάποια καθυστέρηση στις ενδείξεις του. Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex θεωρείται σκόπιμο να φιλτράρουμε τις ενδείξεις του δείκτη, χρησιμοποιώντας και άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης forex.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Subscribe

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Αρχείο

search