Menu

6/22/2014

Εκπαίδευση Forex στο Andrew's Pitchfork και τον τρόπο χρήσης του

Στην εκπαίδευση forex, κάποιοι δείκτες - εργαλεία θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί και χρήσιμοι διότι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους traders. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και το Andrew’s Pitchfork. Σε αυτό το άρθρο της εκπαίδευσης forex θα μας απασχολήσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε trader και πως θα τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ενασχόληση με την αγορά.

Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως το Andrew’s Pitchfork είναι ένας τεχνικός δείκτης - εργαλείο που χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν κανάλια τάσης και να αναγνωρισθούν πιθανές περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες για trade.
Το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν γνωστό αρχικά ως median lines, αλλά αργότερα έγινε γνωστό σαν Andrew’s Pitchfork καθώς αναπτύχθηκε από τον Dr Alan Andrews.

Όταν σχεδιάζουμε median lines πρέπει να χρησιμοποιούμε σημαντικά σημεία του διαγράμματος . Αυτά τα σημεία ονομάζονται pivot points , αλλά δεν είναι τα ίδια σημεία που υπολογίζουμε για να γίνουν προβλέψεις της συμπεριφοράς της τιμής.
Τα σημεία pivot είναι τα ακραία σημεία στα οποία η τιμή αλλάζει , γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης αναφέρονται σαν reaction highs/lows ή swing highs/lows. Θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει τα σημεία αυτά χρησιμοποιώντας τον Fractal indicator με παράμετρο 7.
Το να ζωγραφίσει κάποιος trader ένα Andrew’s Pitchfork απαιτούνται 3 παράλληλες γραμμές τάσης.

Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ασχοληθούμε με το Andrew’s Pitchfork ας αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες της εκπαίδευσης forex που θα μας βοηθήσουν στην συνέχεια ώστε να κατανοήσουμε ευκολότερα όσα έχουν σχέση με το Andrew’s Pitchfork.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως σύμφωνα με την εκπαίδευση forex, μία γραμμή τάσης σχεδιάζεται πάνω από την τιμή , ενώνοντας τα swing highs σε μία πτωτική τάση ή κάτω από την τιμή ενώνοντας τα swing lows σε μία ανοδική τάση. Μπορεί επίσης να σχεδιαστεί πάνω ή κάτω από μία πλάγια αγορά (τάση).
Οι Trendlines χρησιμοποιούνται κυρίως για να εκπροσωπήσουν , να υποδείξουν την κύρια κατεύθυνση της τιμής, είτε για να αναγνωρίσουν περιοχές στήριξης και αντίστασης.
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 pivot σημεία που όταν ενωθούν θα σχηματίσουν μία γραμμή τάσης.

Είναι επίσης σκόπιμο να πούμε πως όσον αφορά τις στηρίξεις, είναι εκείνα τα επίπεδα στα οποία η τιμή είναι αδύναμη να υποχωρήσει περισσότερο. Πράγματι καθώς η τιμή υποχωρεί , αυξάνεται η ζήτηση από τους αγοραστές διότι το υποκείμενο είναι φθηνότερο.
Επίσης η προσφορά από τους πωλητές μειώνεται διότι δεν είναι πολλοί οι πωλητές εκείνοι που επιθυμούν να πουλήσουν σε χαμηλές τιμές.
Με λίγα λόγια είναι το επίπεδο εκείνο στο οποίο η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά εμποδίζοντας τη τιμή να υποχωρήσει περισσότερο. Το επίπεδο λοιπόν αυτό, είναι επίπεδο στήριξης και συχνά αποκαλείται και σαν «πάτος». Για τις αντιστάσεις ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.

Τις στηρίξεις και τις αντιστάσεις δεν πρέπει ποτέ να τις αντιμετωπίζουμε σαν συγκεκριμένα επίπεδα. Πρέπει πάντα να τις θεωρούμε σαν περιοχές . Οι trades λαμβάνουν υπ’όψιν τους αυτές τις περιοχές διότι τους δίνουν την δυνατότητα να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις.  Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας όλες τις παραπάνω έννοιες όπως αναφέρονται στην εκπαίδευση forex θα είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε την λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του Andrew’s Pitchfork.

Μετά λοιπόν από όλα τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε για το Andrew’s Pitchfork τα εξής :

Το Andrew’s Pitchfork είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης forex, το οποίο σχεδιάζει ένα κανάλι για να αποτυπώσει το εύρος ανάμεσα στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης , μέσα στα οποία κινείται η τιμή και η οποία είναι πολύ πιθανόν πως θα συνεχίσει να κινείται.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο μόνο σε τασικές αγορές –κινήσεις. Το Andrew’s Pitchfork αποτελείται-συνθέτεται από 3 γραμμές τάσης. Η μία από αυτές είναι η Median Line (ML) ,η οποία βρίσκεται στο κέντρο , και δύο (2) εξωτερικές γραμμές τάσης , η Upper Median Line (UML) και η Lower Median Line (LML) , οι οποίες λειτουργούν σαν επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Η χρήση της ML βασίζεται στην παραδοχή πως η τιμή τείνει να κινείται πέριξ της ML περίπου 80% .
Τα κανάλι που δημιουργείται από την ML θα αποτυπώσει την τάση ώσπου η τιμή να ξεφύγει από το κανάλι, λόγω μιας κύριας και μεγάλης αλλαγής στην κατεύθυνση της αγοράς, και τελικά θα διαμορφωθεί μια καινούργια τάση.

Παρατηρώντας ένα Andrew’s Pitchfork, βλέπουμε πως η τιμή έχει την διάθεση να κινείται πίσω προς την ML καθώς συνεχίζει την διαδρομή της εντός των καναλιών.
Σε μία ανοδική αγορά η τιμή δεν διασπά ανοδικά την UML, αλλά δεν διασπά και καθοδικά την LML, και όλα αυτά μέχρι να γίνει τελικά μία διάσπαση και να αρχίσει να διαμορφώνεται μία νέα τάση. Μόλις μια νέα τάση διαμορφωθεί ένα νέο Andrew’s Pitchfork μπορεί να σχηματισθεί.

Σχεδιάζοντας το Andrews Pitchfork


Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex, για να σχεδιάσουμε σωστά το Andrew’s Pitchfork στο διάγραμμα, πρέπει να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε 3 κύρια pivot points.

Σε μία ανοδική τάση :
-Το σημείο Α : pivot low ή swing low που έχει σχηματισθεί προηγουμένως.
-Το σημείο Β : pivot high ή swing high στην δεξιά πλευρά του σημείου Α.
-Το σημείο C : pivot low ή swing low στην δεξιά πλευρά του σημείου Β.

Σε μία πτωτική τάση :
-Το σημείο Α : pivot high ή swing high που έχει σχηματισθεί προηγουμένως.
-Το σημείο Β : pivot low ή swing low στην δεξιά πλευρά του σημείου Α.
-Το σημείο C : pivot high ή swing high στην δεξιά πλευρά του σημείου Β.

Εκπαίδευση forex
Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως σε ένα Andrew’s Pitchfork που θα σχεδιάσουμε, αμέσως μετά θα παρατηρήσουμε πως η ML περνά από το μέσον της απόστασης των σημείων Β και C. Από την θέση του σημείου Α, η ML ελέγχει - προσδιορίζει την κλίση του Andrew’s Pitchfork.
Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πως μία έντονη κλίση , αλλά και μία πολύ ουδέτερη κλίση (flat), ίσως να μην είναι αρκετά αξιόπιστες , για να αποδώσουν και να αποτυπώσουν μία τάση.

Στην εφαρμογή του Andrew’s Pitchfork στο διάγραμμα , υπάρχει πάντα ένας βαθμός υποκειμενικότητας. Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξουμε αν το έχουμε τοποθετήσει σωστά , είναι να μας το επιβεβαιώσει η ίδια η τιμή. Εφόσον η τιμή τεστάρει τις γραμμές του Andrew’s Pitchfork, τότε το έχουμε σχεδιάσει σωστά.
Εκπαίδευση forex
Μπορεί κάποια φορά να χρειαστεί να προσαρμόσουμε το Andrew’s Pitchfork. Στην περίπτωση αυτή μετακινούμε κάποιο από τα σημεία , έτσι ώστε τα κανάλια και η κίνηση της τιμής να λειτουργούν καλύτερα.

Όπως αναφέραμε οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις είναι περιοχές και όχι συγκεκριμένα επίπεδα. Επομένως η τιμή δεν είναι απαραίτητο να γυρίζει ακριβώς πάνω στις γραμμές του Andrew’s Pitchfork.
Επομένως κατά μήκος των γραμμών μπορούμε να σχηματίσουμε παράλληλες γραμμές εντός ή εκτός του καναλιού. Αυτό είναι μια τεχνική για να γίνεται το Andrew’s Pitchfork καλύτερο και να αποτυπώνει την κίνηση της τιμής εντός των καναλιών.


Χρήση του Andrews Pitchfork


Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως υπάρχει πλήθος τρόπων για να χρησιμοποιήσουμε στο trade το Andrew’s Pitchfork.
Τα κανάλια που δημιουργούνται, βοηθούν τους traders να αναγνωρίσουν τις καλύτερες περιοχές για αγορά κοντά σε πάτους , και για πωλήσεις κοντά σε κορυφές.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η αγορά όταν η τιμή φθάνει στην LML και η πώληση όταν η τιμή φθάνει στην UML. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα , όχι μόνο να αναγνωρίζουμε την τάση , και να τοποθετούμε τασικές εντολές στην αγορά , αλλά να κάνουμε και εντολές ανάποδα στην τάση ή ακόμα να αξιοποιούμε και πλάγιες κινήσεις. Παρατηρώντας το διάγραμμα , θα διαπιστώσουμε μία διάθεση της τιμής να έλκετε , να μαγνητίζεται προς την ML . Αυτό από μόνο του αποτελεί, έναν τέλειο στόχο για να κλείσουμε την εντολή μας. Σε ένα ανοδικό Andrew’s Pitchfork που βάζουμε μία εντολή αγοράς, η οποία είναι σύμφωνη με την τάση , ή ML μπορεί να είναι ο πρώτος μας στόχος , και η UML να είναι δευτερεύων. Αν στο ίδιο ανοδικό Andrew’s Pitchfork τοποθετήσουμε μία εντολή πώλησης , πρακτικά κάνουμε trade το retracement (διόρθωση) της τιμής. Στην περίπτωση αυτή η ML είναι ο καλύτερος στόχος.

Όπως με κάθε εργαλείο ή τεχνική , έτσι και με το Andrew’s Pitchfork, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από μόνο του σαν μέθοδο για trading. To πλέον καλύτερο είναι να χρησιμοποιηθούν και άλλοι δείκτες ή τεχνικές για να επιβεβαιώσουν ένα trading signal , ένα entry και exit point.

Αναγνωρίζοντας Κορυφές και Πάτους


Η εκπαίδευση forex μας βοηθά σε μία από τις πιο συχνές προκλήσεις στις οποίες καλούμαστε να απαντήσουμε όταν κάνουμε trade με το Andrew’s Pitchfork, και αυτή δεν είναι άλλη από το πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι , πως έχουμε στο διάγραμμα ένα σχηματισμό πάτου και μπορούμε να αγοράσουμε , ή πως έχουμε ένα σχηματισμό κορυφής και μπορούμε να πουλήσουμε.
Η πιο απλή είναι να περιμένουμε για μια επιβεβαίωση , χρησιμοποιώντας επιπλέον τεχνικές . όπως τα candlestick patterns, και άλλους δείκτες όπως ο Stochastic Oscillator, ο MACD και άλλοι.

Breakout Entries


Εκπαίδευση forex
Στην εκπαίδευση forex αναφέρεται πως υπάρχουν περιπτώσεις, που η τιμή ξεφεύγει προσωρινά έξω από τα όρια του Andrews Pitchfork. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι αν η τιμή σχηματίζει μια νέα τάση, και τότε να τοποθετήσουμε την εντολή μας.
Για να είμαστε σίγουροι για κάτι τέτοιο, πρέπει να περιμένουμε την τιμή εάν θα γυρίσει μέσα στα όρια του Andrews Pitchfork.
Είναι ασυνήθιστο για την τιμή να κινείται σε κάποιο εύρος από το Andrews Pitchfork. Εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, περιμένουμε την τιμή να διασπάσει αυτό το range (εύρος) πριν τοποθετήσουμε εντολή.Αναγνωρίζοντας τις Αντιστροφές


To Andrews Pitchfork προσφέρει στους traders ένα κανάλι για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις στηρίξεις και τις αντιστάσεις της τιμής.
Η δύναμη του Andrews Pitchfork εξαρτάται από την ικανότητα της ML να τραβά την τιμή προς αυτήν. Κάποια στιγμή το κανάλι αποδυναμώνεται και η ML δεν μπορεί πλέον να ελκύει την τιμή.
Όλο αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη πως η τιμή μπορεί να κάνει αντιστροφή και τελικά να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Trigger Lines (Hagopian Lines)


Εκπαίδευση forex
Στην εκπαίδευση forex μαθαίνουμε πως όταν η τιμή διασπάσει το Andrews Pitchfork, δεν σημαίνει απαραίτητα πως η τιμή αντιστρέφει. Υπάρχουν φορές που η διάσπαση είναι προσωρινή, και η τιμή θα επιστέψει και θα βρεθεί ξανά εντός του καναλιού.

Εξ αιτίας αυτού, χρειάζεται προσοχή όταν τοποθετούμε εντολές. Οι εντολές δεν επιτρέπεται να βασίζονται μόνο σε αυτή την διάσπαση.
Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τις Trigger Lines. Πραγματικά, όταν η τιμή διασπάσει το Andrews Pitchfork και κινείται έξω από αυτό, τοποθετούμε τις trigger lines, και έτσι έχουμε μια επιπλέον δυνατότητα να κάνουμε trade.
Οι trigger lines είναι trend lines (ακτίνες) που σχηματίζονται από το σημείο Α στο σημείο C ενός ήδη υπάρχοντος Andrews Pitchfork.

MiniMedian Line


Εκπαίδευση forex
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η τιμή βρίσκεται σε μια περιοχή στήριξης ή αντίστασης που ένα σημείο pivot φαίνεται πως έχει σχηματιστεί.
Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί όταν η τιμή βρίσκεται στην ML ή στις παράλληλες της. Σχεδιάζετε όπως ένα Andrews Pitchfork, αλλά χρησιμοποιούνται οι τιμές κλεισίματος σαν σημεία pivot αντί τα αντίστοιχα ακραία υψηλά και χαμηλά.
Οι Mini – Median Lines χρησιμοποιούνται σε μικρά swing της τιμής.
Η χρήση τους μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης. Από 2 ως 4 ημέρες είναι συνήθως το μέγιστο ανάμεσα στα pivot B1 και C1, και το A1 μπορεί να είναι από 1 ως αρκετές ημέρες πίσω από το B1 (A1, B1, C1 τα σημεία του Andrew's Pitchfork).


Schiff Median Lines 


Εκπαίδευση forex
Οι Schiff Median Lines, σύμφωνα με την εκπαίδευση forex μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η τιμή κινείται και απομακρύνεται από την Median Line. Επίσης όταν, πριν φτάσει την Median Line, αρχίζει να κατευθύνεται πλάγια , κινούμενη μακριά από την Median Line.
Οι Schiff Median Lines μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν οι κανονικές Median Lines είναι ασυνήθιστα απότομες.
Η διαδικασία για τον σχεδιασμό των Schiff Median Lines είναι η ίδια ενός κανονικού Andrew’s Pitchfork εκτός του ότι τα σημεία εκκίνησης θεωρούνται εκείνα στο μέσον της απόστασης ανάμεσα στο A και B. Πρέπει να σημειώσουμε πως σε αυτή την περίπτωση οι Schiff Median Lines περιγράφουν με καλύτερο τρόπο την κίνηση της τιμής.

Price Failures


Στην εκπαίδευση forex γίνεται επίσης αναφορά για την περίπτωση εκείνη όταν η τιμή αποτύχει να φθάσει την ML. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα πως η αντίστροφη της τιμής θα προχωρήσει περισσότερο από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε τη προσέγγιση προς την ML.

Sliding Parallels


Εκπαίδευση forex
Χρησιμοποιούνται ως reversal indicator εάν η τιμή αποτύχει να φθάσει την πιο πρόσφατη Median Line, και μετακινηθεί πέρα από την παράλληλη της Median Line. Αν μια παράλληλη της Median Line διαπεραστεί , τότε μια μικρή γραμμή σχηματίζεται από το ακραίο της τιμής του κεριού που διαπέρασε την Median Line.
Εάν στην συνέχεια, η τιμή διαπεράσει την Sliding Parallel, τότε ένα αγοραστικό ή πωλητικό σήμα forex δημιουργείται.
Ο Andrews θεωρούσε πως 2-3 ημέρες ήταν συνήθως το maximum για να είναι σε ισχύ μια Sliding Parallel. Μπορεί παρόλα αυτά να επεκταθεί και να χρησιμοποιηθεί ως στήριξη ή αντίσταση.


Warning Lines


Εκπαίδευση forex
Στην περίπτωση που η τιμή διαπεράσει μια Sliding Parallel, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Warning Lines οι οποίες είναι παράλληλα αντίγραφα της πρωταρχικής Median Line πέρα από τα σημεία Ρ2 ή Ρ3.
Μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως ένδειξη στήριξης ή αντίστασης στις κινήσεις της τιμής που επεκτείνονται πέρα από την Sliding Parallel.

Αν πρέπει να διατυπώσουμε ένα συμπέρασμα για το Andrew’s Pitchfork, τότε πρέπει να πούμε με σιγουριά πως πρόκειται για ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης forex. Αν επίσης λάβουμε υπόψιν και το πλήθος των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, δικαιολογείται απόλυτα η σημασία και η βαρύτητα που έχει για την εκπαίδευση forex.

Όσοι traders επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα Video Εκπαίδευσης forex για το Andrew's Pitchfork είτε επιλέγοντας στο δεξιό πάνω μέρος της σελίδας ''ετικετες'' και αμέσως μετά Video Εκπαίδευσης Forexείτε επιλέγοντας την σελίδα μας στο YouTube.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Subscribe

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Αρχείο

search