Menu

6/22/2014

Τεχνική Ανάλυση Forex για GBPUSD την 23 Ιουνίου 2014

Η τεχνική ανάλυση forex της  ισοτιμίας GBPUSD για την  Δευτέρα 23 Ιουνίου παρουσιάζει την παρακάτω τεχνική εικόνα :

Μηνιαίο Διάγραμμα


Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση forex για το μηνιαίο διάγραμμα η ισοτιμία GBPUSD  παραμένει εντός  του τριγωνικού σχηματισμού, και μάλιστα απέχει ελάχιστα από την ανοδική του διάσπαση. Η ουδέτερη ζώνη βρίσκεται στην περιοχή : 1.6295 – 1.6540 . Όσο η τιμή παραμένει πάνω από την ουδέτερη ζώνη, οι ανοδικοί μας στόχοι θα είναι : 1.7180, 1.7500, 1.7950 . Αν η ισοτιμία υποχωρήσει και κινηθεί κάτω από την ουδέτερη ζώνη, οι πτωτικοί μας στόχοι θα είναι : 1.5940, 1.5750, 1.5250, 1.4800 .

Εβδομαδιαίο Διάγραμμα


Μελετώντας την τεχνική ανάλυση forex και αυτού του διαγράμματος παρατηρούμε πως η τεχνική εικόνα παραμένει η ίδια, με την τιμή να συνεχίζει να κινείται εντός του πάνω καναλιού του ανοδικού Andews Pitchfork και πάνω από τους ΕΜΑ(50) και ΕΜΑ(200). Η ουδέτερη ζώνη είναι η περιοχή : 1.6750 – 1.6850 . Με την τιμή πάνω από την ουδέτερη ζώνη θα ισχύουν οι ανοδικοί στόχοι : 1.7250, 1.7350, 1.7600, 1.7800 . Στην περίπτωση που η τιμή υποχωρήσει εντός της ουδέτερης ζώνης και κινηθεί τελικά κάτω από αυτή, πρέπει να ορίσουμε ως πτωτικούς στόχους τις περιοχές : 1.6550, 1.6500, 1.6350, 1.6250 .

Τεχνική Ανάλυση Forex για EURUSD την 23 Ιουνίου 2014

Η τεχνική ανάλυση forex της  ισοτιμίας EURUSD για την εβδομάδα που ξεκινά από την Δευτέρα 23 Ιουνίου παρουσιάζει την παρακάτω τεχνική εικόνα :

Στο μηνιαίο διάγραμμα η διαγραμματική εικόνα παραμένει η ίδια αφού η τιμή συνεχίζει να βρίσκει στήριξη στην ανοδική γραμμή τάσης και στον ΕΜΑ(50). Καμία σημαντική αλλαγή δεν παρατηρείται και στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, με την τιμή να έχει καταφέρει να κλείσει την Παρασκευή 20 Ιουνίου πάνω από τον ΕΜΑ(50).

Ημερήσιο Διάγραμμα


Από την προηγούμενη τεχνική ανάλυση forex για την ισοτιμία EURUSD είχαμε διατυπώσει την προσωπική μας στρατηγική forex trading η οποία ήταν να κτίσουμε θέσεις πώλησης από την περιοχή 1.3550 – 1.3610 .

Εκπαίδευση Forex στο Andrew's Pitchfork και τον τρόπο χρήσης του

Στην εκπαίδευση forex, κάποιοι δείκτες - εργαλεία θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί και χρήσιμοι διότι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους traders. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και το Andrew’s Pitchfork. Σε αυτό το άρθρο της εκπαίδευσης forex θα μας απασχολήσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε trader και πως θα τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ενασχόληση με την αγορά.

Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως το Andrew’s Pitchfork είναι ένας τεχνικός δείκτης - εργαλείο που χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν κανάλια τάσης και να αναγνωρισθούν πιθανές περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες για trade.
Το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν γνωστό αρχικά ως median lines, αλλά αργότερα έγινε γνωστό σαν Andrew’s Pitchfork καθώς αναπτύχθηκε από τον Dr Alan Andrews.

Όταν σχεδιάζουμε median lines πρέπει να χρησιμοποιούμε σημαντικά σημεία του διαγράμματος . Αυτά τα σημεία ονομάζονται pivot points , αλλά δεν είναι τα ίδια σημεία που υπολογίζουμε για να γίνουν προβλέψεις της συμπεριφοράς της τιμής.
Τα σημεία pivot είναι τα ακραία σημεία στα οποία η τιμή αλλάζει , γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης αναφέρονται σαν reaction highs/lows ή swing highs/lows. Θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει τα σημεία αυτά χρησιμοποιώντας τον Fractal indicator με παράμετρο 7.
Το να ζωγραφίσει κάποιος trader ένα Andrew’s Pitchfork απαιτούνται 3 παράλληλες γραμμές τάσης.

Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ασχοληθούμε με το Andrew’s Pitchfork ας αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες της εκπαίδευσης forex που θα μας βοηθήσουν στην συνέχεια ώστε να κατανοήσουμε ευκολότερα όσα έχουν σχέση με το Andrew’s Pitchfork.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως σύμφωνα με την εκπαίδευση forex, μία γραμμή τάσης σχεδιάζεται πάνω από την τιμή , ενώνοντας τα swing highs σε μία πτωτική τάση ή κάτω από την τιμή ενώνοντας τα swing lows σε μία ανοδική τάση. Μπορεί επίσης να σχεδιαστεί πάνω ή κάτω από μία πλάγια αγορά (τάση).
Οι Trendlines χρησιμοποιούνται κυρίως για να εκπροσωπήσουν , να υποδείξουν την κύρια κατεύθυνση της τιμής, είτε για να αναγνωρίσουν περιοχές στήριξης και αντίστασης.
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 pivot σημεία που όταν ενωθούν θα σχηματίσουν μία γραμμή τάσης.

Είναι επίσης σκόπιμο να πούμε πως όσον αφορά τις στηρίξεις, είναι εκείνα τα επίπεδα στα οποία η τιμή είναι αδύναμη να υποχωρήσει περισσότερο. Πράγματι καθώς η τιμή υποχωρεί , αυξάνεται η ζήτηση από τους αγοραστές διότι το υποκείμενο είναι φθηνότερο.
Επίσης η προσφορά από τους πωλητές μειώνεται διότι δεν είναι πολλοί οι πωλητές εκείνοι που επιθυμούν να πουλήσουν σε χαμηλές τιμές.
Με λίγα λόγια είναι το επίπεδο εκείνο στο οποίο η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά εμποδίζοντας τη τιμή να υποχωρήσει περισσότερο. Το επίπεδο λοιπόν αυτό, είναι επίπεδο στήριξης και συχνά αποκαλείται και σαν «πάτος». Για τις αντιστάσεις ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.

Τις στηρίξεις και τις αντιστάσεις δεν πρέπει ποτέ να τις αντιμετωπίζουμε σαν συγκεκριμένα επίπεδα. Πρέπει πάντα να τις θεωρούμε σαν περιοχές . Οι trades λαμβάνουν υπ’όψιν τους αυτές τις περιοχές διότι τους δίνουν την δυνατότητα να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις.  Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας όλες τις παραπάνω έννοιες όπως αναφέρονται στην εκπαίδευση forex θα είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε την λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του Andrew’s Pitchfork.

Μετά λοιπόν από όλα τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε για το Andrew’s Pitchfork τα εξής :

Το Andrew’s Pitchfork είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης forex, το οποίο σχεδιάζει ένα κανάλι για να αποτυπώσει το εύρος ανάμεσα στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης , μέσα στα οποία κινείται η τιμή και η οποία είναι πολύ πιθανόν πως θα συνεχίσει να κινείται.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο μόνο σε τασικές αγορές –κινήσεις. Το Andrew’s Pitchfork αποτελείται-συνθέτεται από 3 γραμμές τάσης. Η μία από αυτές είναι η Median Line (ML) ,η οποία βρίσκεται στο κέντρο , και δύο (2) εξωτερικές γραμμές τάσης , η Upper Median Line (UML) και η Lower Median Line (LML) , οι οποίες λειτουργούν σαν επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Η χρήση της ML βασίζεται στην παραδοχή πως η τιμή τείνει να κινείται πέριξ της ML περίπου 80% .
Τα κανάλι που δημιουργείται από την ML θα αποτυπώσει την τάση ώσπου η τιμή να ξεφύγει από το κανάλι, λόγω μιας κύριας και μεγάλης αλλαγής στην κατεύθυνση της αγοράς, και τελικά θα διαμορφωθεί μια καινούργια τάση.

Παρατηρώντας ένα Andrew’s Pitchfork, βλέπουμε πως η τιμή έχει την διάθεση να κινείται πίσω προς την ML καθώς συνεχίζει την διαδρομή της εντός των καναλιών.
Σε μία ανοδική αγορά η τιμή δεν διασπά ανοδικά την UML, αλλά δεν διασπά και καθοδικά την LML, και όλα αυτά μέχρι να γίνει τελικά μία διάσπαση και να αρχίσει να διαμορφώνεται μία νέα τάση. Μόλις μια νέα τάση διαμορφωθεί ένα νέο Andrew’s Pitchfork μπορεί να σχηματισθεί.

Εκπαίδευση forex για τον rsi και τους τρόπους χρήσης του δείκτη

Η εκπαίδευση forex αναγνωρίζει ως ένα από τους πιο σημαντικούς και απαραίτητους δείκτες τον Relative Strength Index - Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI), ο οποίος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον διάσημο τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder στη δεκαετία του 1970.

Με την εκπαίδευση forex μπορούμε να καταλάβουμε πως ο RSI αναλύει την πρόσφατη απόδοση ενός προϊόντος σε σχέση με το ιστορικό της τιμής του. Μπορούμε με άλλα λόγια να πούμε πως είναι ένας δυναμικός ταλαντωτής ορμής που μετρά τη δύναμη και την ταχύτητα της κίνησης των τιμών. Δεν πρέπει να συγχέεται με την σχετική δύναμη, η οποία συγκρίνει την απόδοση της τιμής ενός προϊόντος με εκείνη του συνολικού μέσου όρου της αγοράς. Ο δείκτης RSI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καθορίσει υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα, επίσης μπορεί να αναγνωρίσει επίπεδα στήριξης και αντίστασης, καθώς και σήματα forex για είσοδο και έξοδο. Φυσικά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τη γενική τάση.

Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex o δείκτης RSI εμφανίζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 100, με επίπεδα που σημειώνονται στα 70 και 30, και μια ενδιάμεση γραμμή στο επίπεδο 50. Η βασική παράμετρος του δείκτη που συνιστάται είναι εκείνη των 14 περιόδων, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την ευαισθησία του δείκτη, όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται και από την μεταβλητότητα ενός προϊόντος.

Για τον υπολογισμό του RSI χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος : 
                  100
    RSI = 100 ---------
                 1 + RS
   όπου RS = Μέση Κέρδος / Μέση απώλεια.

Subscribe

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Αρχείο

search